Knackebrodonline Ekologiskt Knackebrodonlines symbol för ekologiskt märkta knäckebröd

 

För dig som vill handla ekologiskt knäckebröd så har vi eko-märkt de produkter som har en ekologisk certifiering. Självklart finns det många produkter som skulle kunna klassas som ekologiska men vi väljer att endast eko-märka de produkter där leverantören valt att certifiera produkten och där produkten tydligt visar vilken typ av certifiering leverantören valt att använda sig av.  

Nedan listas de certifieringar som kan förekomma på en produktförpackning och där vi väljer att lista den som Eko-märkt.

Krav ekologiskt 

KRAV

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Företag som KRAV-märkt sina produkter måste följa KRAV:s regler. KRAV har regler för att odla växter, ha djur på en lantgård och för fiske. KRAV har också regler för att tillverka mat. Andelen KRAV-certifierade ingredienser är minst 95% av vikten och KRAV-certifierade produkter kontrolleras minst en gång varje år.

  EU Ekologiskt Organic

EU Ekologiskt

EU Ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologisk produktion. Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning vilken reglerar den ekologiska produktionen inom medlemsländerna. I förordningarna står det hur produktionen ska gå till, hur produkterna ska märkas och hur kontrollen ska ske. Minst 95 procent av produktens ingredienser av jordbruksursprung, räknat på vikt, måste bestå av ekologiska råvaror vid tillverkningen för att produkten ska få märkas som ekologisk. Bredvid symbolen för EU-Ekologiskt finns alltid ett kodnummer utfärdat av kontrollorganet och som indikerar var råvarorna har producerats.

Logotype Protected Geographical Indication_PGI

Skydda geografisk beteckning (SGB)

SGB framhäver relationen mellan en specifik geografisk region och ett produktnamn. Produkten kan ha en viss kvalitet, ett visst anseende eller andra egenskaper som i allt väsentligt kan hänföras till dess geografiska ursprung.

 

 

Andra symboler som kan återfinnas på knäckebrödspaketen

 

Nyckelhålsmärkning

Nyckelhålsmärkning

Livsmedelsverkets symbol, nyckelhålet, är framtagen för att hjälpa konsumenterna att hitta hälsosammare livsmedelsalternativ. Nyckelhålet används sedan juni 2009 även i Norge och Danmark och länderna har gemensamma regler.

Nyckelhålet står för:

  • mindre och/eller nyttigare fett
  • mindre socker
  • mindre salt
  • mer kostfiber och fullkorn

Nyckelhålsmärkta livsmedel ska uppfylla ett eller flera av ovanstående villkor i jämförelse med andra livsmedel av samma typ. Nyckelhålssymbolen kan användas på 33 olika grupper av livsmedel och villkoren är olika för grupperna eftersom de har olika innehåll av näringsämnen.

Det överkorsade axet

Det finns gemensamma regler i EU för produktion och märkning av glutenfria livsmedel. För att få märka en produkt ”glutenfri” får glutenhalten inte överstiga 20 mg gluten/kg. Samma gränsvärde gäller för det överkorsade axet, produkter märkta med symbolen kan alltså innehålla upp till 20 milligram gluten per kilo. Produkterna testas hos ett oberoende ISO-certifierat laboratorium för att visa att maten inte innehåller mer än det tillåtna gränsvärdet. Detta ska ske minst en gång per år eller om receptet görs om. Reglerna för hur märkningen ska skötas har tagits fram och regleras av samlingsorganet för 35 europeiska celiakiförbund, Association Of European Coeliac Societies (AOECS). Det gör att reglerna är likadana för alla dessa länder.

 

Demetermärket

Den internationella Demetermärket förekommer på produkter som är certifierade som ekologiska odlare och som följer de biodynamiska odlingsmetoderna. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet som också är den organsiation som utfärdar certifieringen.

 


 

EKO-certifikat:

HF Gruppen AB / Knackebrodonline är en certifierad webbutik att bedriva onlineförsäljning av ekologiskt knäckebröd enligt Rådets förordning för ekologisk produktion (EG) nr 834/2007.

Kontrollnummer: SE-EKO-01

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen